Gymnázium má dvě tiskárny Prusa Reprap i3 Mk3, které mají na starosti čtyři členové Pátku. Na Pátcích se proto téměř neustále tiskne a jakýkoli Pátkař má možnost si za pomoci zkušenějších členů cokoliv vymodelovat a následně vytisknout. Většinou ale tiskneme blbinky, co si lidi najdou na thingiversu.

Objednávací formulář pro tisk